Quart instal·larà contenidors de recollida d'olis domèstics usats (El Punt)

Premsa > Quart instal·larà contenidors de recollida d'olis domèstics usats (El Punt)

19/12/2006

L'Ajuntament de Quart instal·larà aquest mes, en diversos llocs del municipi, bidons de recollida d'olis
domèstics usats. La iniciativa és fruit del conveni entre el consistori i l'empresa Recicloil, que
s'encarregarà del manteniment dels bidons i la recollida dels olis, que seran utilitzats per elaborar de
biodièsel.

Quart instal·larà contenidors de recollida d'olis domèstics usats (El Punt)