Alella

Projectes > Alella

L’Ajuntament d’Alella ha endegat el projecte de recollida selectiva d’olis vegetals usats en la via pública amb la instal·lació d’una màquina i el repartiment de pots als ciutadans.

Aquest projecte de l’Ajuntament d’Alella és una clara aposta cap a la recollida selectiva d’una fracció fins ara tenia pocs canals que apropessin el seu reciclatge als ciutadans.

Alella