Sant Cugat del Vallès

Projectes > Sant Cugat del Vallès

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha fet una clara aposta cap a la recollida dels olis vegetals usats que és generen a les llars.

La instal·lació al municipi de vuit màquines de recollida selectiva dels olis vegetals usats, dona als seus ciutadans el canal necessari per procedir al reciclatge d’un dels residus més contaminants.

Per facilitar l’accés a tots els vilatans a aquest servei l’Ajuntament ha repartit recipients específics per efectuar un correcte reciclatge i no generar nous residus, donat que aquets recipients son reutilitzables.

Sant Cugat del Vallès