Serveis > Control i gestió del residu

Serveis > Control i gestió del residu

Un dels neguits de la nostra empresa era com donar seguretat i tranquil•litat als nostres clients, no tan sols de la garantia en la periodicitat de les recollides, sinó també en la transparència i seguretat de les bonificacions pactades.

En aquest sentit vàrem adequar la plataforma que utilitzàvem per a les corporacions locals i entitats supramunicipals, per tal de que els nostres clients d’àmbit privat poguessin fer el seguiment i control del nostre servei des de casa seva.

Aquesta mateixa plataforma permet que un grup de restauració, federació o gremi, pugui veure de manera global o de manera detallada el que s’està recollint en els clients que ens deriva o en els seus centres de treball.

El nostre extranet permet el seguiment i control de tot el servei que prestem als nostres clients. L’accés es realitza des de la nostra plana web i amb la simple introducció dels codis d’usuari tindran tota la informació de les recollides que estem efectuant.

 

 

 


També es podem veure les gràfiques de recollides mensuals, fer comparatives de recollides, entre d’altres aplicacions.

 


 

Aquesta plataforma dona tota la informació als clients i a vostès, de quin és l’estat de les recollides que s’han realitzat, quin vehicle, quin operari, el dia i la quantitat de litres recollits.