Informació > Per què reciclar?

Informació > Per què reciclar?

La societat es va conscienciant cada vegada més que el reciclatge d'oli domèstic usat és una necessitat real. El residu generat a partir d'olis vegetals usats és actualment la principal causa de contaminació d'aigües urbanes, la qual cosa és conseqüència directa del seu abocament incontrolat. La dinàmica general demostra que una vegada utilitzat, l'oli domèstic usat s'aboca pels desguassos a la xarxa de clavegueram dels nostres municipis, generant embussos i males olors en les canonades de les nostres cases, ciutats i pobles.
L'efecte d'aquesta acció produeix:

 • Important agressió al medi ambient.
 • Augment de la dificultat en la depuració d'aigües residuals.
 • Limitació en la reutilització d'aigües residuals.
 • Alt cost de manteniment per als sistemes de clavegueram.
 • Alt cost en estacions de depuradores.

Solució a aquest greu problema:

 • Reciclatge d'oli domèstic com a fórmula per minimitzar l'impacte mediambiental.
 • Implantació d'un sistema de reciclatge d'oli domèstic com a suport al procés de reciclatge, recollida i gestió dels residus generats.
 • Contenidors de reciclatge disponibles a la societat

Per què reciclar oli domèstic usat

L'oli domèstic és un residu altament contaminant que posa en compromís el desenvolupament humà, i per tant el benestar social, impedint la millora de la qualitat de vida.

Els beneficis ambientals del reciclatge de l'oli domèstic són:

 • Eliminació d'un residu altament contaminant de l'aigua.
 • Reutilització de l'aigua depurada.
 • Abaratiment en la depuració d'aigües residuals.
 • Reducció en la degradació i obstrucció dels sistemes de sanejament.
 • Disminució de la probabilitat de proliferació de microorganismes nocius per la salut.
 • Reducció de la dependència energètica amb l'exterior.