Informació > Producte resultant

Informació > Producte resultant

El procés de reciclatge aconsegueix convertir cada litre d'oli de cuina en un litre de biodiesel. Aquest biodiesel pot ser utilitzat en vehicles de tot tipus, que tinguin com a combustible fòssil, el gas-oil: cotxes, maquinària, camions...