Serveis > Empreses

Serveis > Empreses
Els sistemes de recollida selectiva son un valor afegit en els compromisos medi ambientals de les empreses privades.

Recicloil creu amb el compromís mediambiental de les empreses, es per això que ofereix la possibilitat d’instal•lar a les empreses privades, el seu sistema de reciclatge d’olis vegetals usats en benefici dels seus treballadors.

Dipòsits per a la restauració:

  • Capacitat de 40 litres
  • Fàcil emmagatzematge
  • Filtre d’impureses
  • Fàcil transport i manipulació
  • Diferents capacitats de 40 a 60 litres
  • Fàcil emmagatzematge
  • Tap de rosca

Dipòsits per a grans productors:

  • Capacitat de 1.000 litres
  • Paletitzat